Visa du hoc sinh viên Anh Quốc cùng Bigsun Invest

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực Sinh viên (UK Student Visa) để học tập tại Vương quốc Anh nếu bạn từ 16 tuổi trở lên và bạn:

– Đã được cung cấp một vị trí trong một khóa học bởi một nhà tài trợ sinh viên được cấp phép- Có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và trả cho khóa học của bạn – số tiền sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn

– Có thể nói, đọc, viết và hiểu tiếng Anh

– Có sự đồng ý của cha mẹ nếu bạn 16 hoặc 17 tuổi – bạn sẽ cần bằng chứng về điều này khi bạn nộp đơn

Nếu bạn 16 hoặc 17 tuổi và bạn muốn học tại một trường độc lập ở Vương quốc Anh, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực Sinh viên Trẻ em thay thế.

Thị thực này đã thay thế thị thực sinh viên Tier 4 (General).

NỘP ĐƠN BÊN NGOÀI UK NỘP ĐƠN BÊN TRONG UK
Đăng ký Nộp đơn xin thị thực là 6 tháng trước khi bạn bắt đầu khóa học của mình. Nộp đơn xin thị thực trước 3 tháng khi khóa học bắt đầu
Nhận được quyết định về thị thực của mình trong vòng 3 tuần. Bạn thường sẽ nhận được quyết định trong vòng 8 tuần
Bạn phải nộp đơn trước khi thị thực hiện tại của bạn hết hạn. Khóa học mới của bạn phải bắt đầu trong vòng 28 ngày kể từ ngày visa hiện tại của bạn hết hạn.
Lệ phí £ 363 £ 490 để gia hạn hoặc chuyển sang thị thực sinh viên
Bạn phải trả lệ phí thị thực cho mỗi người tham gia cùng bạn.
Chăm sóc sức khỏe – £ 470 mỗi năm cho thị thực Sinh viên hoặc Chương trình Di chuyển Thanh niên, ví dụ £ 940 cho thị thực 2 năm- £ 470 mỗi năm cho người xin thị thực và nhập cư dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn

– £ 624 mỗi năm cho tất cả các đơn xin thị thực và nhập cư khác, ví dụ £ 3,120 cho thị thực 5 năm

Bạn học 6 tháng hoặc ít hơn: không cần phải đóng y tế sức khỏe Bạn học 6 tháng hoặc ít hơn: Đóng 1/2 phí y tế sức khỏe hàng năm
Bạn học trên 6 tháng và dưới 1 năm:

Bất cứ nơi nào bạn nộp đơn, bạn sẽ phải trả chi phí của cả năm.
Du học hơn 1 năm:

– Chi phí hàng năm cộng với một nửa chi phí hàng năm, nếu nó trong 18 tháng hoặc ít hơn- Chi phí của 2 năm đầy đủ, nếu nó cho hơn 18 tháng nhưng ít hơn 2 năm

Để du học tại Vương Quốc Anh, bạn cần chứng minh tài sản cho thị thực

 

Yêu cầu kiến thức tiếng anh

– Vượt qua Bài kiểm tra tiếng Anh an toàn (SELT) từ một nhà cung cấp được phê duyệt.

– Có bằng GCSE, A level, Chứng chỉ Quốc gia Scotland cấp độ 4 hoặc 5, Tiếng Anh Cao cấp hoặc Cao hơn Cao cấp của Scotland, đạt được thông qua học tập tại một trường học ở Vương Quốc Anh mà bạn bắt đầu khi bạn dưới 18 tuổi.

Bạn phải chứng minh bạn có thể đọc, viết, nói và hiểu tiếng Anh ở một mức độ nhất định theo thang điểm Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

Trình độ Mức
Có chuyên môn CEFR cấp B2
Dưới mức độ CEFR cấp B1

 

Những người phụ thuộc

Bạn có thể mang theo bạn đời và con cái của bạn (‘người phụ thuộc’).

– Chồng, vợ hoặc đối tác dân sự của bạn- Người bạn đời chưa kết hôn của bạn

– Con bạn dưới 18 tuổi (bao gồm cả nếu chúng được sinh ra ở Vương quốc Anh trong thời gian bạn ở lại)

Nếu bạn 16 hoặc 17 tuổi vào ngày bạn nộp đơn, bạn sẽ cần chứng minh cuộc sống độc lập, ví dụ như chưa kết hôn hoặc trong quan hệ đối tác dân sự.

Thời gian ở lại UK bao lâu

– Bạn có thể ở lại bao lâu tùy thuộc vào độ dài của khóa học và nghiên cứu bạn đã hoàn thành ở Vương quốc Anh.

– Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và khóa học của bạn ở cấp độ, bạn có thể ở lại Vương quốc Anh trong tối đa 5 năm. Nếu nó dưới mức độ, bạn thường ở lại Vương quốc Anh trong tối đa 2 năm.

– Bạn có thể gia hạn thị thực nếu bạn đủ điều kiện, ví dụ như để tiếp tục học tập tại Vương quốc Anh

– Bạn có thể chuyển sang thị thực Sinh viên từ thị thực khác nếu bạn đã ở Vương quốc Anh

– Bạn có thể chuyển sang visa sau đại học để ở lại Vương quốc Anh ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành khóa học.

 

Quý vị có nhu cầu cho con sang học tập hoặc chính bạn muốn du học tại Vương Quốc Anh cũng như muốn tìm hiểu các khóa học, các trường học,… cần tư vấn cũng như làm dịch vụ Visa, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chuyên viên giải đáp các vấn đề liên quan và hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn chỉnh được chấp thuận.

Liên hệ với chúng tôi Hotline: 0984.618.308

Tags: Thị thực du học, Thị thực sinh viên Anh, UK Student Visa, Visa du học, Visa du học Anh, Visa sinh viên Anh quốc

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan