Thẻ: Thị thực sinh viên Anh

Visa du hoc sinh viên Anh Quốc cùng Bigsun Invest
Visa du hoc sinh viên Anh Quốc cùng Bigsun Invest

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực Sinh viên (UK Student Visa) để học tập tại Vương quốc Anh nếu bạn từ 16 tuổi trở lên và bạn: – Đã được cung cấp một vị trí trong một khóa học bởi một nhà tài trợ sinh viên được cấp phép- Có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và trả cho khóa học của bạn – số tiền...
Đọc Thêm