Chương trình đầu tư bắt đầu từ 50.000 usd cấp thẻ cư trú Ai Cập

Ai Cập đã phê duyệt việc khởi động một chương trình đầu tư cư trú mới khi nhiều lần sửa đổi luật pháp lý và hoàn thành vào tháng 5/2023, cung cấp giấy phép cư trú tái tạo với hiệu lực thay đổi từ 1 đến 5 năm với các khoản đầu tư bắt đầu từ 50.000usd.

Chuyên gia di cư đầu tư Hany Mostafa Moawad của Prime Properties có trụ sở tại Cairo giải thích: “Vào tháng 5, chính phủ Ai Cập đã phê duyệt sửa đổi luật về cư trú và sở hữu tài sản cho người nước ngoài ở Ai Cập”, điều này Ai Cập đã cho phép mở chương trình.

Cụ thể, các luật được xem xét cho mục đích này bao gồm:

– Luật số 89 năm 1960 về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập;

– Luật số 230 năm 1996 quy định quyền sở hữu của người không phải là người Ai Cập đối với tài sản xây dựng và đất trống;

– Luật số 14 năm 2012 về phát triển tích hợp ở Bán đảo Sinai;

– Luật Đầu tư số 72 năm 2017; và

– Luật số 194 năm 2020 ban hành Luật Ngân hàng Trung ương.

 

Do đó, công dân nước ngoài đủ điều kiện xin giấy phép cư trú tại Ai Cập theo các điều khoản sau:

 
Đầu tư bất động sản Lựa chọn 1 trong 3 hình thức:

 
1- Mua một hoặc nhiều bất động sản ở Ai Cập với tổng giá trị ít nhất 200.000usd (giấy phép 5 năm);

2- Mua một hoặc nhiều bất động sản ở Ai Cập với tổng giá trị ít nhất 100.000usd (giấy phép 3 năm);

3- Mua một hoặc nhiều tài sản ở Ai Cập với tổng giá trị ít nhất 50.000usd (giấy phép 1 năm).

 
Tiền gửi ngân hàng Lựa chọn 1 trong 2 hình thức:

 
1- Gửi 100.000usd vào một ngân hàng quốc doanh Ai Cập (giấy phép 3 năm);

2- Gửi 50.000usd vào một ngân hàng quốc doanh Ai Cập (giấy phép 1 năm).

 
Trong mỗi trường hợp, giấy phép cư trú được gia hạn vô thời hạn, miễn là đầu tư được duy trì. Chương trình Đầu tư Quốc tịch Ai Cập không áp đặt bất kỳ yêu cầu hiện diện vật lý nào.

Ngài Moawad chỉ ra rằng: “Tổng giám đốc Hộ chiếu, Nhập cư và Quốc tịch sẽ xác định các quy định chính xác và các tài liệu cần thiết cho giấy phép cư trú, phù hợp với các quy định pháp luật”.

Ông cũng nói những tài sản được đăng ký trong cơ quan đăng ký bất động sản của quốc gia mới đủ điều kiện và tiền gửi phải được thực hiện tại một trong những ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Ai Cập. Khoản tiền gửi không nhất thiết phải bằng USD mà có thể ở dạng ngoại tệ khác được công nhận.

Các nhà phát triển bất động sản, ngài Moawad, đã khuyến khích chính phủ về các tài sản chưa đăng ký cũng như một khoản đầu tư đủ điều kiện. Là cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện xin giấy phép cư trú bằng cách mua các đơn vị trong các dự án ngoài kế hoạch vẫn đang được xây dựng. Chỉ có khoảng 8% tài sản của Ai Cập được đăng ký trong sổ đăng ký địa chính quốc gia.

Moawad nói thêm: “Nội Các cũng đã thông qua sửa đổi pháp lý đối với điều thứ hai của Luật số 230 của năm 1996, quy định quyền sở hữu của những người không phải là người Ai Cập đối với các tài sản đã xây dựng và đất trống, cho phép những người không phải là người Ai Cập sở hữu các tài sản, dù đã được xây dựng hoặc bỏ trống, cho mục đích ở”.

Một trong những hạn chế của chương trình Ai Cập là chỉ đầu tư để cư trú, không có tư cách nhận thường trú nhân. Do đó, thị thực nhà đầu tư không cung cấp con đường để PR (thường trú nhân), cũng như quyền công dân.

Tuy nhiên, chính phủ đang làm việc về các sửa đổi lập pháp sẽ mở ra một con đường cho quyền công dân và PR cho cư dân lâu năm. “Việc làm rõ về vấn đề này sẽ sớm được công bố”, Moawad nói.

Tags: Châu Á, Đầu tư cư trú Ai Cập, thị thực cư trú Ai Cập

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan