Pháp lý

Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Canada PNP diện lao động
Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Canada PNP diện lao động

Định cư diện lao động theo chương trình đề cử tỉnh bang ( Provincial Nominee Program – PNP ) là một trong những cách để định cư tại Canada. Chương trình PNP này được thiết kế để giúp các tỉnh và...
Xem thêm

Các chương trình định cư Canada mới nhất – Điều kiện, thủ tục, chi phí 2023
Các chương trình định cư Canada mới nhất – Điều kiện, thủ tục, chi phí 2023

Làm thế nào bạn có thể nhập cư vào Canada? làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi gian lận và những gì mong đợi sau khi bạn đến Canada? ĐỊNH CƯ THEO DIỆN EXPRESS ENTRY Express Entry là chương trình nhập...
Xem thêm

Chương trình đầu tư bắt đầu từ 50.000 usd cấp thẻ cư trú Ai Cập
Chương trình đầu tư bắt đầu từ 50.000 usd cấp thẻ cư trú Ai Cập

Ai Cập đã phê duyệt việc khởi động một chương trình đầu tư cư trú mới khi nhiều lần sửa đổi luật pháp lý và hoàn thành vào tháng 5/2023, cung cấp giấy phép cư trú tái tạo với hiệu lực thay đổi...
Xem thêm

Khối lượng 1.350 đơn đăng ký của nhà đầu tư định cư IIP Ireland tăng cao 2023
Khối lượng 1.350 đơn đăng ký của nhà đầu tư định cư IIP Ireland tăng cao 2023

3.127 đơn đăng ký đầu tư trị giá khoảng 2,12 tỷ EUR vẫn đang chờ xử lý theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Ireland (IIP), bị đình chỉ kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2023. Tổng thư ký Bộ Tư pháp –...
Xem thêm