QUỐC TỊCH DOMINICA

Lợi ích sở hữu quốc tịch Dominica
Lợi ích sở hữu quốc tịch Dominica

Quyền công dân theo đầu tư và lợi ích hai quốc tịch Nộp đơn xin quốc tịch bằng cách đầu tư vào Dominica đã trở nên ngày càng phổ biến trong vài năm qua, và điều này không có gì ngạc nhiên. Có...
Xem thêm

Quy trình làm quốc tịch Dominica của BigSun Invest
Quy trình làm quốc tịch Dominica của BigSun Invest

1 Bước 1: Cung cấp thông tin và đặt cọc Quý Khách hàng cung cấp những thông tin cơ bản của bản thân và những người phụ thuộc. Bigsun Invest sẽ cùng trao đổi và thảo luận để chọn ra phương thức...
Xem thêm

Đầu tư quốc tịch Dominia vào quỹ kinh tế quốc gia EDF
Đầu tư quốc tịch Dominia vào quỹ kinh tế quốc gia EDF

Giới thiệu về Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) là một chương trình của Chính phủ Dominica hỗ trợ các sáng kiến ​​kinh tế xã hội với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển...
Xem thêm

Lấy quốc tịch Dominica qua đầu tư bất động sản
Lấy quốc tịch Dominica qua đầu tư bất động sản

Các lựa chọn đầu tư bất động sản Dominica Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Dominica theo lựa chọn bất động sản của chương trình Quốc tịch theo Đầu tư, bạn phải mua bất động sản được...
Xem thêm