Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia NSNP – Canada

Bigsun Invest đang triển khai 3 chương trình của tỉnh bang Nova Scotia NSNP cho phép người nước ngoài tới làm việc và nhận PR Canada sau này. Với quá trình nhập cư nhanh chóng so với các tỉnh bang khác và thời gian xử lý ngày càng nhanh hơn do chính sách khuyến khích nhập cư của chính quyền tiểu bang.

Diện làm việc tại Nova Scotia, là 1 trong 13 tỉnh bang của Canada theo chương trình đề cử tỉnh bang PNP nhằm thu hút các ứng viên có trình độ và kỹ năng làm việc tại địa phương này và có quyền định cư Canada.


 

NOVA SCOTIA – SKILLED WORKER STREAM

Điều kiện chung:

 • Có lời mời làm việc lâu dài (không có ngày kết thúc), toàn thời gian (min 30h/ tuần) từ một chủ lao động ở Nova Scotia
 • Độ tuổi từ 21 đến 55
 • Tốt nghiệp trung học trở lên
 • Có khả năng ngôn ngữ tương ứng (bên dưới)
 • Được đào tạo, có kỹ năng và/hoặc được cấp chứng nhận phù hợp cho công việc
 • Bằng chứng về khả năng tài chính đủ để định cư ở Nova Scotia
 • Khả năng ngoại ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) Cấp độ 5 đối với lao động có tay nghề, CLB Cấp độ 4 đối với lao động bán kỹ năng và tay nghề thấp.
 • Những người tự kinh doanh (self-employed) không thể nộp đơn

 
Điều kiện nghề nghiệp:

 • 1 năm kinh nghiệm liên quan trong 5 năm gần nhất (ở bất cứ đâu)
 • Bán tay nghề (semi-skilled) & tay nghề thấp (TEER 4,5) yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm với nhà tuyển dụng ở Nova Scotia.
 • NOC 0, 1, 2, 3 (lao động từ Việt Nam)
 • NOC 4, 5 (đã làm việc tại Nova Scotia ít nhất 6 tháng)”

 
Nộp đơn PR Canada:
 

1. Đăng ký NSNP – Skilled Worker stream của tỉnh bang Nova Scotia;

2. Nhận chứng nhận giấy đề cử Stream (nomination certificate);

3. Nộp đơn xin PR đến Liên bang Canada 6 tháng kể từ khi có giấy đề cử. Được phép nộp luôn cho người phụ thuộc;

 

 

NOVA SCOTIA – OCCUPATIONS IN DEMAND

 
Điều kiện chung:

 • Có lời mời làm việc lâu dài (không có ngày kết thúc), toàn thời gian (min 30h/ tuần) từ một chủ lao động ở Nova Scotia trong các ngành nghề sau:

  – NOC 33102 (Nurse Aides)

  – NOC 65200 (Food and beverage servers)

  – NOC 65201 (Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations)

  – NOC 65310 (Light duty cleaners)

  – NOC 73300 (Transport truck drivers)

  – NOC 73400 (Heavy equipment operators)

  – NOC 75110 (Construction trades helpers and labourers)

 • Độ tuổi từ 21 đến 55
 • Tốt nghiệp trung học trở lên
 • Có khả năng ngôn ngữ tương ứng (bên dưới)
 • Được đào tạo, có kỹ năng và/hoặc được cấp chứng nhận phù hợp cho công việc
 • Bằng chứng về khả năng tài chính đủ để định cư ở Nova Scotia
 • Khả năng ngoại ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) Cấp độ 5 đối với lao động có tay nghề, CLB Cấp độ 4 đối với lao động bán kỹ năng và tay nghề thấp.
 • Những người tự kinh doanh (self-employed) không thể nộp đơn

 
Điều kiện nghề nghiệp:

 • 1 năm kinh nghiệm liên quan
 • CLB 4 trở lên: Người lao động bán tay nghề & tay nghề thấp (NOC TEER 4, 5), ngay cả khi ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 
Nộp đơn PR Canada
 

1. Đăng ký NSNP – Occupation in Demand stream của tỉnh bang Nova Scotia;

2. Nhận chứng nhận giấy đề cử Stream (nomination certificate);

3. Nộp đơn xin PR đến Liên bang Canada 6 tháng kể từ khi có giấy đề cử. Được phép nộp luôn cho người phụ thuộc;

 

NOVA SCOTIA EXPERIENCE: EXPRESS ENTRY

 
Điều kiện chung:

 • Tạo hồ sơ Express Entry trong hệ thống IRCC của liên bang Canada
 • Độ tuổi từ 21 đến 55
 • Tốt nghiệp trung học hoặc đại học
 • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ
 • Bằng chứng về khả năng tài chính đủ để định cư ở Nova Scotia

 
Điều kiện nghề nghiệp:

 • Tổng 1.560 giờ kinh nghiệm làm việc tại Nova Scotia trong 3 năm trước khi nộp đơn:
  – Full time: 30h/tuần trong 12 tháng ở một hoặc nhiều công việc

  – Part time: 15h/tuần trong 24 tháng”

 • Kinh nghiệm làm việc trong nhóm NOC 0, 1, 2, 3

  – Trong quá trình làm việc của mình, bạn đã thực hiện ít nhất 51% nhiệm vụ chính được đặt ra trong (NOC) 2021

 • CLB7 trở lên đối với NOC 0, 1

  CLB5 trở lên đối với NOC 2, 3″

 
Nộp đơn PR Canada
 

1. Tạo hồ sơ Express Entry trong hệ thống Express Entry của liên bang Canada (IRCC)

2. Nhận được số hồ sơ Express Entry;

3. Đăng ký NSNP Nova Scotia Experience: Express Entry của tỉnh bang Nova Scotia;

4. Nhận giấy đề cử trong hệ thống Express Entry của tỉnh bang;

5. IRCC gửi cho bạn lời mời nộp đơn xin PR;

6. Gửi đơn đăng ký lên IRCC xin Thường trú nhân PR Canada

 

Bảng kiểm tra ngôn ngữ đủ điều kiện:

Ngôn ngữ Cấp độ CLB Khả năng Nói Khả năng Nghe Khả năng Đọc Khả năng Viết
CELPIP Canada (tiếng anh) Cấp độ 7 7 7 7 7
Cấp độ 5 5 5 5 5
Cấp độ 4 4 4 4 4
IELTS (tiếng anh quốc tế) Cấp độ 7 6.0 6.0 6.0 6.0
Cấp độ 5 5.0 5.0 4.0 5.0
Cấp độ 4 4.0 4.5 3.5 4.0
Tiếng Pháp TEF Canada Cấp độ 7 310 – 348 249 – 279 207 – 232 310 – 348
Cấp độ 5 226 – 270 181 – 216 181 – 216 226 – 270
Cấp độ 4 181 – 225 145 – 180 121 – 150 181 – 225
Tiếng Pháp TCF Canada Cấp độ 7 10 – 11 458 – 502 453 – 498 10 – 11
Cấp độ 5 6 369 – 397 375 – 405 6
Cấp độ 4 4 – 5 331 – 368 342 – 374 4 – 5

 
Lợi ích:

– Thời gian ra Skilled worker stream: 4 – 6 tháng

– Thời gian nhận Thường trú nhân PR Canada: 17 – 21 tháng

– Người đương đơn có thể nộp PR Canada từ Việt Nam.

– Có thể miễn trừ tiếng Anh: Khi nộp đơn xin PR cho chương trình nhập cư có tay nghề Nova Scotia Skilled Worker, những người có trình độ học vấn đại học hoặc kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (sử dụng tiếng Anh trong lúc làm việc) có thể nộp đơn mà không cần bài kiểm tra tiếng Anh (lưu ý về một số yêu cầu khác)

 

Tags: bang Nova Scotia của Canada, Các tiểu bang Canada, công ty di trú uy tín, Công ty tư vấn di trú, Đề cử tỉnh bang, Định cư Canada, Đơn vị tư vấn di trú, Lao động và Định cư, PNP, Skilled worker visa

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


  Bài viết Liên Quan