Thẻ: Đầu tư cư trú Ai Cập

Chương trình đầu tư bắt đầu từ 50.000 usd cấp thẻ cư trú Ai Cập
Chương trình đầu tư bắt đầu từ 50.000 usd cấp thẻ cư trú Ai Cập

Ai Cập đã phê duyệt việc khởi động một chương trình đầu tư cư trú mới khi nhiều lần sửa đổi luật pháp lý và hoàn thành vào tháng 5/2023, cung cấp giấy phép cư trú tái tạo với hiệu lực thay đổi từ 1 đến 5 năm với các khoản đầu tư bắt đầu từ 50.000usd. Chuyên gia di cư đầu tư Hany Mostafa Moawad của Prime Properties...
Đọc Thêm