Thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp tại Anh Quốc 2023 – 2024

THUẾ THU NHẬP VÀ TRỢ CẤP CÁ NHÂN VƯƠNG QUỐC ANH

Thuế thu nhập bạn phải trả mỗi năm tính thuế phụ thuộc vào:

– Bao nhiêu thu nhập của bạn > Trợ cấp Cá nhân của bạn.

– Bao nhiêu thu nhập của bạn nằm trong mỗi nhóm thuế.

 

Tính thuế hiện tại từ 6/4/2023 – 5/4/2024

1. Trợ cấp cá nhân sẽ miễn thuế của bạn

– Trợ cấp cá nhân tiêu chuẩn £12,570 sẽ không phải trả thuế.

– Trợ cấp cá nhân của bạn có thể > hơn nếu bạn yêu cầu trợ cấp kết hôn or trợ cấp người mù. Sẽ nhỏ hơn nếu thu nhập của bạn trên £100,000

2. Thuế thu nhập (Income Tax rates and bands)

Thuế thu nhập chịu thuế trên £ 125,140 thì bạn không nhận được trợ cấp cá nhân.

Thu nhập chịu thuế Thuế suất
Trợ cấp cá nhân (tiêu chuẩn) £ 12,570 0%
Tỷ lệ cơ bản £ 12,571 đến £ 50,271 20%
Tỷ lệ cao hơn £ 50,271 đến £ 125,140 40%
Tỷ lệ bổ sung hơn £ 125,140 45%

 
Bạn muốn tìm hiểu hay có nhu cầu làm việc tại Vương Quốc Anh qua diện lao động tay nghề, cũng như biết về cuộc sống ở quốc gia nay, hãy liên hệ với chúng tôi. Bigsun đang tuyển các vị trí công việc giúp quý vị sang làm việc và định cư tại Anh Quốc. Hotline tư vấn 24/7: 0984.618.308.
 
 

THUẾ SUẤT DOANH NGHIỆP TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

– Thuế suất Doanh nghiệp bạn phải trả phụ thuộc vào mức lợi nhuận mà công ty bạn kiếm được.

– Thuế suất cho các năm tính thuế doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1/4/2023

Thuế suất Doanh nghiệp Năm 2023 -2024
Tỷ lệ lợi nhuận nhỏ (các công ty có lợi nhuận dưới 50.000 bảng Anh) 19%
Tỷ lệ (thuế suất) chính (các công ty có lợi nhuận trên 250.000 bảng Anh) 25%
Tỷ giá chính (tất cả lợi nhuận trừ lợi nhuận hàng rào vòng – ring fence profits)
Cứu trợ cận biên giới hạn dưới £50,000
Cứu trợ cận biên giới hạn trên £250,000
Phân số tiêu chuẩn 3/200
Tỷ lệ đặc biệt cho các đơn vị ủy thác và các công ty đầu tư mở 20%

 

 • Từ ngày 1/4/2023, không còn một mức thuế suất thuế doanh nghiệp duy nhất đối với lợi nhuận không hàng rào vòng (non-ring fence profits).
 • Tại Ngân sách mùa xuân năm 2021, chính phủ đã thông báo rằng thuế suất chính của thuế doanh nghiệp đối với lợi nhuận không rào sẽ tăng lên 25% đối với lợi nhuận trên 250.000 bảng Anh.
 • Một tỷ lệ lợi nhuận nhỏ 19% cũng được công bố cho các công ty có lợi nhuận từ 50.000 bảng trở xuống.
 • Các công ty có lợi nhuận từ 50.000 đến 250.000 bảng Anh sẽ phải trả thuế ở mức chính, được giảm bởi một khoản cứu trợ cận biên. Điều này cung cấp sự gia tăng dần dần thuế suất thuế doanh nghiệp hiệu quả.
 • Đối với lợi nhuận từ ngày 1/4/2023, hãy sử dụng công cụ tính toán Cứu trợ cận biên để tính toán số tiền Cứu trợ cận biên mà bạn có thể yêu cầu đối với Thuế Doanh nghiệp của mình.

 
Chương trình đầu tư doanh nhân Anh Quốc diện Innovator Founder Visa dành cho người nước ngoài vào đầu tư doanh nghiệp mới của chính người nộp đơn đứng tên và đảm bảo đủ các điều kiện của thị thực này. Hotline tư vấn 0984.618.308 giúp quý vị hiểu rõ hơn về quy trình thủ tục định cư cũng như kế hoạch xây dựng doanh nghiệp phù hợp với thị trường UK.

 

Giảm cận biên cho thuế doanh nghiệp

Bạn có thể giảm hóa đơn Thuế Doanh nghiệp của mình thông qua Cứu trợ Cận biên từ ngày 1/4/2023 nếu lợi nhuận của công ty bạn thấp hơn £250,000 (bảng Anh).

Cứu trợ cận biên là gì:

– 19% cho lợi nhuận chịu thuế dưới £50,000 (tỷ lệ lợi nhuận nhỏ)

– 25% cho lợi nhuận chịu thuế trên £ 250,000 (thuế suất chính)

 
Cứu trợ cận biên cung cấp mức tăng dần thuế suất doanh nghiệp giữa tỷ lệ lợi nhuận nhỏ và tỷ lệ chính – điều này cho phép bạn giảm tỷ lệ của mình từ mức chính 25%.
 
Ai có thể yêu cầu cứu trợ cận biên:

 • Một công ty là một công ty liên kết của một công ty khác nếu một công ty có quyền kiểm soát của công ty kia, hoặc cả hai đều nằm dưới sự kiểm soát của cùng một người. ‘Kiểm soát’ cho mục đích này có ý nghĩa tương tự như đối với các công ty thân thiết.
 • Nếu kỳ kế toán của bạn ngắn hơn 12 tháng, các giới hạn này sẽ giảm tương ứng. Các giới hạn này cũng được giảm tương ứng bởi số lượng công ty liên kết mà công ty bạn có.
  * Ví dụ: nếu công ty của bạn có 3 công ty liên kết khác, các giới hạn được chia cho 4. Giới hạn dưới trở thành £ 12,500 và giới hạn trên trở thành £ 62,500.

 
Ai không thể yêu cầu cứu trợ cận biên
Quý vị không thể yêu cầu Cứu trợ Cận biên nếu:

– Bạn là một công ty không cư trú tại Vương quốc Anh

– Bạn là một công ty cổ phần đầu tư thân thiết

– Lợi nhuận của bạn (bao gồm cả phân phối từ các công ty không liên quan, không liên kết) vượt quá £250.000 (bảng Anh).

 

Tags: Thuế 2023-2024, Thuế doanh nghiệp UK, Thuế thu nhập UK

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


  Bài viết Liên Quan