Thẻ: Thuế thu nhập UK

Thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp tại Anh Quốc 2023 – 2024
Thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp tại Anh Quốc 2023 – 2024

THUẾ THU NHẬP VÀ TRỢ CẤP CÁ NHÂN VƯƠNG QUỐC ANH Thuế thu nhập bạn phải trả mỗi năm tính thuế phụ thuộc vào: – Bao nhiêu thu nhập của bạn > Trợ cấp Cá nhân của bạn. – Bao nhiêu thu nhập của bạn nằm trong mỗi nhóm thuế.   Tính thuế hiện tại từ 6/4/2023 – 5/4/2024 1. Trợ cấp cá nhân sẽ miễn thuế...
Đọc Thêm