Mua bất động sản được phê duyệt cấp quốc tịch Grenada

Một trong những lựa chọn có sẵn cho những người nộp đơn nhận quốc tịch Grenada bằng cách đầu tư vào một dự án được Chính phủ phê duyệt. Hiện tại, các dự án này bao gồm phát triển bất động sản như khách sạn, biệt thự và khu nghỉ dưỡng. Do sự phát triển của ngành du lịch, nhu cầu về nhà ở du lịch ngày càng cao. Do đó, phát triển bất động sản là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao.

Bạn lựa chọn mua bất động sản Grenada đã được phê duyệt phải đầu tư ít nhất 220.000 USD. (Bạn có thể xem các bất động sản Grenada trên website của Bigsun đã đủ điều kiện để đầu tư nhận quốc tịch vùng Caribe.)

Bạn cần giữ BĐS trong 5 năm, sau đó bạn có thể chuyển nhượng. CĐT sẵn sàng mua lại với đúng giá bạn đã mua.

Biểu đồ sau đây nêu rõ các chi phí và lệ phí liên quan đến tuyến đường này.

LỰA CHỌN BẤT ĐỘNG SẢN 1 Người nộp đơn Đương đơn chính + Vợ / chồng Gia đình bốn thành viên gia đình Gia đình trên bốn thành viên gia đình
Số tiền đóng góp bắt buộc 350.000 USD 350.000 USD 350.000 USD 350.000 USD
Phí chính phủ 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD và 25.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung sau người phụ thuộc thứ ba
Phí đăng ký 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người 1.500 USD / người
  Phí thẩm định 5.000 USD 5.000 USD / người * Con phụ thuộc 0 – 16 tuổi: 0 USD

Con phụ thuộc 17 trở lên: 5.000 USD

Phí xử lý 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD  đối với người dưới 18 tuổi
Phí phỏng vấn 1.000 USD 1.000 USD/ người (Bao gồm vợ / chồng không nộp đơn và người bảo lãnh không nộp đơn) 1.000 USD/ người từ 17 tuổi trở lên (Bao gồm vợ / chồng không nộp đơn và người bảo lãnh không nộp đơn) 1.000 USD mỗi người từ 17 tuổi trở lên (Bao gồm vợ / chồng không nộp đơn và người bảo lãnh không nộp đơn)

 

LỰA CHỌN BẤT ĐỘNG SẢN 2 Người nộp đơn Đương đơn chính + Vợ / chồng Gia đình bốn thành viên gia đình Gia đình trên bốn thành viên gia đình
Số tiền đóng góp bắt buộc 220.000 USD 220.000 USD 220.000 USD 220.000 USD
Phí chính phủ 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD và 25.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung sau người phụ thuộc thứ ba
Phí đăng ký 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người 1.500 USD / người
  Phí thẩm định 5.000 USD 5.000 USD / người * Con phụ thuộc 0 – 16 tuổi: 0 USD

* Con phụ thuộc 17 trở lên 5.000 USD

Phí xử lý 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên

500 USD đối với người dưới 18 tuổi

Phí phỏng vấn 1.000 USD 1.000 USD/ người (Bao gồm vợ / chồng không nộp đơn và người bảo lãnh không nộp đơn) 1.000 USD/ người từ 17 tuổi trở lên (Bao gồm vợ / chồng không nộp đơn và người bảo lãnh không nộp đơn) 1.000 USD mỗi người từ 17 tuổi trở lên (Bao gồm vợ / chồng không nộp đơn và người bảo lãnh không nộp đơn)

 

Tags: Hộ chiếu, Phí mua quốc tịch, Quốc tịch, Quyền công dân

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan