Thẻ: Pháp lý di trú

Luật Quốc tịch Montenegro
Luật Quốc tịch Montenegro

Luật Quốc tịch Montenegro (“Công báo Montenegro”, số 13/08) quy định cách thức và điều kiện để có được và mất quốc tịch Montenegro. LUẬT NHẬN QUỐC TỊCH MONTENEGRO Sẽ được thực thi với 4 trường hợp: 1. Nguồn gốc; 2. Sinh ra trên lãnh thổ Montenegro; 3. Thừa nhận. 4. Các điều ước và thỏa thuận quốc tế.   Quốc...
Đọc Thêm

Quốc gia Montenegro – Pháp lý về việc cấp hộ chiếu
Quốc gia Montenegro – Pháp lý về việc cấp hộ chiếu

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU MONTENEGRO Điều 1 Quy chế này quy định chi tiết về việc cấp hộ chiếu. Điều 2 Công dân Montenegro phải nộp đơn xin cấp hộ chiếu (sau đây gọi là “Đơn”) cho các đơn vị tổ chức của Bộ Nội vụ và Hành chính Công nơi họ cư trú và/hoặc các cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự...
Đọc Thêm