Luật Quốc tịch Montenegro

Luật Quốc tịch Montenegro (“Công báo Montenegro”, số 13/08) quy định cách thức và điều kiện để có được và mất quốc tịch Montenegro.

LUẬT NHẬN QUỐC TỊCH MONTENEGRO

Sẽ được thực thi với 4 trường hợp:

1. Nguồn gốc;

2. Sinh ra trên lãnh thổ Montenegro;

3. Thừa nhận.

4. Các điều ước và thỏa thuận quốc tế.

 

Quốc tịch Montenegro theo nguồn gốc:

Chương trình lấy quốc tịch Montenegro.

Bạn sẽ được nhận quốc tịch Montenegro theo nguồn gốc nếu:

Có cả cha và mẹ đều là công dân Montenegro tại thời điểm đứa trẻ chào đời; Có cha hoặc mẹ là công dân Montenegro tại thời điểm đứa trẻ chào đời, và đứa trẻ được sinh ra ở Montenegro; Có cha hoặc mẹ là công dân Montenegro vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra, 1 trong 2 người không có quốc tịch hoặc không rõ quốc tịch hoặc không rõ quốc tịch, và đứa trẻ được sinh ra trên lãnh thổ của một quốc gia khác; Có cha hoặc mẹ là công dân Montenegro tại thời điểm đứa trẻ được sinh ra và đứa trẻ được sinh ra trên lãnh thổ của một quốc gia khác, nếu đứa trẻ vẫn không có quốc tịch;
Sinh ra trên lãnh thổ của một tiểu bang khác, có cha hoặc mẹ là công dân Montenegro vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra, nếu đơn đăng ký vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký công dân Montenegro được nộp vào thời điểm đứa trẻ đủ 18 tuổi, nếu đứa trẻ không có quốc tịch của quốc gia khác; Người 18 tuổi có cha và mẹ, 1 người là công dân Montenegro và người kia là công dân của một tiểu bang khác, nếu đơn xin đăng ký Công dân Montenegro được nộp trước khi đứa trẻ tròn 23 tuổi; Trong trường hợp nhận con nuôi hoàn toàn, nếu cha hoặc mẹ nuôi là công dân Montenegro.

 

Quốc tịch Montenegro khi sinh ra trên lãnh thổ Montenegro

Một đứa trẻ sinh ra hoặc được tìm thấy trên lãnh thổ của Montenegro sẽ được nhận quốc tịch nếu cả cha và mẹ đều không rõ quốc tịch hoặc không có quốc tịch hoặc nếu đứa trẻ vẫn không có quốc tịch.

Quốc tịch Montenegro theo nhập cảnh/ thừa nhận:

Cấp Quốc tịch Montenegro theo cách nhập cảnh cho người phù hợp với lợi ích, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 8 và 9 của Luật Montenegro.

– Người được cấp thường trú Montenegro theo các quy định của Luật Người nước ngoài;

– Người đã kết hôn với một công dân Montenegro được ít nhất 3 năm và được cấp thường trú tại Montenegro;

– Người được nhập quốc tịch sẽ có lợi ích đặc biệt đối với Montenegro;

– Người di cư Montenegro và một thành viên trong gia đình của anh ấy/cô ấy có quan hệ họ hàng ba đời trực hệ có thể nhập quốc tịch Montenegro bằng cách nhập học, nếu họ cư trú hợp pháp và liên tục tại Montenegro trong ít nhất hai năm và đáp ứng các điều kiện tại Điều 8, khoản 1 , mục 1, 4, 5, 7 và 8 của Luật Quốc tịch Montenegro.

Đứa trẻ nhận quốc tịch Montenegro bằng cách nhập học nếu:

1. Cả cha và mẹ đều nhập quốc tịch Montenegro; 2. Một trong những phụ huynh có được quốc tịch Montenegro bằng cách nhập học và nếu anh ấy/cô ấy cư trú hợp pháp và liên tục ở Montenegro với đứa trẻ; 3. Cư trú hợp pháp và liên tục tại Montenegro với cha mẹ nuôi.

 

LUẬT MẤT QUỐC TỊCH MONTENEGRO


– Theo yêu cầu của công dân Montenegro;

– Nếu pháp luật có quy định

– Theo các điều ước và thỏa thuận quốc tế

1. Theo yêu cầu của công dân Montenegro, quốc tịch bị mất khi được thả.

Việc giải phòng quốc tịch Montenegro cho một người đã nộp đơn xin bỏ quốc tịch và nếu họ đáp ứng các yêu cầu sau:

– là 18 tuổi

– Người có quốc tịch khác hoặc bằng chứng cho thấy họ sẽ được nhận vào quốc tịch của một quốc gia khác;

– Thực sự cư trú trong lãnh thổ của một quốc gia khác.

Đơn xin phát hành được gửi tới DCRO gần nhất của Montenegro và những điều sau đây được gửi cùng với đơn đăng ký:

Giấy khai sinh; Bằng chứng về quốc tịch Montenegro – giấy chứng nhận quốc tịch (không quá sáu tháng) hoặc hộ chiếu hợp lệ (mẫu mới); Bằng chứng rằng họ có quốc tịch nước ngoài hoặc có bảo đảm rằng anh ấy / cô ấy sẽ được nhận vào quốc tịch nước ngoài (và đối với trẻ em, nếu trẻ em được đưa vào đơn của cha mẹ); Ý kiến của cơ quan giám hộ có thẩm quyền hoặc ý kiến của DCRO, khi người nộp đơn và con cái cư trú ở nước ngoài, và quan hệ hôn nhân bị xáo trộn;
Có sự đồng ý bằng văn bản có chứng thực của phụ huynh kia, nếu theo đơn này cũng cần phải giải phóng khỏi quốc tịch đối với trẻ em từ 18 tuổi trở lên; Quyết định ly hôn cuối cùng của Tòa án (nếu cha mẹ đã ly hôn); Ý kiến của cơ quan giám hộ có thẩm quyền tại Montenegro hoặc DCRO trong trường hợp phụ huynh kia không đồng ý thả trẻ em ra khỏi quốc tịch, hoặc không rõ nơi thường trú, hoặc họ bị tước năng lực pháp lý và quyền của cha mẹ.

Nếu một đứa trẻ lớn hơn 14 tuổi, sự đồng ý của đứa trẻ là cần thiết để được thả khỏi quốc tịch Montenegro.

2. Mất quốc tịch Montenegro nếu pháp luật có quy định

Luật về Quốc tịch Montenegro, Điều 24, ngoài những điều khác, quy định rằng công dân trong độ tuổi có quốc tịch của một quốc gia khác mất quốc tịch Montenegro, ngoại trừ trường hợp quốc tịch của một quốc gia khác có được trước khi ban hành độc lập của Montenegro, tức là trước ngày 3/6/2006.

3. Mất quốc tịch Montenegro theo các điều ước và thỏa thuận quốc tế

Quốc tịch Montenegro có thể bị mất bởi các hiệp ước hoặc thỏa thuận quốc tế được ký kết bởi Montenegro.

Tags: công ty di trú, công ty di trú uy tín, công ty di trú và quốc tịch, Di trú châu âu, Đơn vị tư vấn di trú, Luật quốc tịch Montenegro, Pháp lý di trú, Pháp lý quốc tịch

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan