Thẻ: yêu cầu tiếng anh khi định cư Anh Quốc

Định cư Anh Quốc – Yêu cầu tiếng Anh với Skilled Worker Visa
Định cư Anh Quốc – Yêu cầu tiếng Anh với Skilled Worker Visa

Thông thường, bạn sẽ cần phải chứng minh kiến ​​thức của mình về ngôn ngữ tiếng Anh khi nộp đơn, trừ khi bạn đã làm điều này trong một lần xin thị thực thành công trước đó. Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể đọc, viết, nói và hiểu tiếng Anh ít nhất là trình độ B1 theo thang điểm Khung Tham chiếu Ngôn...
Đọc Thêm

Bảng các mức tham chiếu tiếng anh
Bảng các mức tham chiếu tiếng anh

NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP C2 Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu như mọi thứ đã nghe hoặc đã đọc. Có thể tóm tắt thông tin từ các nguồn nói và viết khác nhau, xây dựng lại các lập luận và tài khoản trong một trình bày mạch lạc. Có thể diễn đạt anh / cô ấy một cách tự nhiên, rất trôi chảy và chính xác,...
Đọc Thêm