Thẻ: yêu cầu tiếng anh khi định cư Anh Quốc

Định cư Anh Quốc – Yêu cầu tiếng Anh với Skilled Worker Visa
Định cư Anh Quốc – Yêu cầu tiếng Anh với Skilled Worker Visa

Thông thường, bạn sẽ cần phải chứng minh kiến ​​thức của mình về ngôn ngữ tiếng Anh khi nộp đơn, trừ khi bạn đã làm điều này trong một lần xin thị thực thành công trước đó. Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể đọc, viết, nói và hiểu tiếng Anh ít nhất là trình độ B1 theo thang điểm Khung Tham chiếu Ngôn...
Đọc Thêm

Bảng các mức tham chiếu tiếng anh
Bảng các mức tham chiếu tiếng anh

Bạn cần phải chứng minh kiến thức của mình về ngôn ngữ tiếng Anh khi nộp đơn để định cư và làm việc hay mở doanh nghiệp tại Anh, trừ khi bạn đã làm điều này trong đơn xin thị thực thành công trước đó. Mỗi một chương trình làm định cư sẽ yêu cầu các kỹ năng: đọc, viết, nói, hiểu với trình độ khác nhau...
Đọc Thêm