Bảng các mức tham chiếu tiếng anh

Bạn cần phải chứng minh kiến thức của mình về ngôn ngữ tiếng Anh khi nộp đơn để định cư và làm việc hay mở doanh nghiệp tại Anh, trừ khi bạn đã làm điều này trong đơn xin thị thực thành công trước đó.

Mỗi một chương trình làm định cư sẽ yêu cầu các kỹ năng: đọc, viết, nói, hiểu với trình độ khác nhau theo thang điểm Khung tham chiếu Ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương với mức thang điểm tiếng anh (SELT).

Chương trình Innovator Founder Visa: yêu cầu tiếng anh B2

Chương trình định cư Anh diện tay nghề: yêu cầu tiếng anh B1

Chương trình Health and Care worker visa: yêu cầu tiếng anh B1

Chương trình Đại diện kinh doanh: yêu cầu tiếng anh A1 (Hiện tại chương trình này đã bị đóng, các ứng viên không thể nộp đơn xin thị thực.

 

THANG ĐIỂM KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU – CEFR

 

NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP C2 Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu như mọi thứ đã nghe hoặc đã đọc. Có thể tóm tắt thông tin từ các nguồn nói và viết khác nhau, xây dựng lại các lập luận và tài khoản trong một trình bày mạch lạc. Có thể diễn đạt anh / cô ấy một cách tự nhiên, rất trôi chảy và chính xác, phân biệt các sắc thái ý nghĩa tốt hơn ngay cả trong những tình huống phức tạp hơn.
C1 Có thể hiểu một loạt các văn bản dài hơn, đòi hỏi nhiều hơn và nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn. Có thể diễn đạt anh / cô ấy một cách trôi chảy và tự nhiên mà không cần tìm kiếm nhiều cách diễn đạt rõ ràng. Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội, học thuật và nghề nghiệp. Có thể tạo ra văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt, chi tiết về các chủ đề phức tạp, cho thấy việc sử dụng có kiểm soát các mẫu tổ chức, trình kết nối và thiết bị gắn kết.
NGƯỜI DÙNG ĐỘC LẬP B2 Có thể hiểu các ý chính của văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả các cuộc thảo luận kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Có thể tương tác với mức độ trôi chảy và tự phát, giúp tương tác thường xuyên với người bản ngữ mà không gây căng thẳng cho bất kỳ bên nào. Có thể tạo ra văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề và giải thích một quan điểm về một vấn đề thời sự, đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của các lựa chọn khác nhau.
B1 Có thể hiểu các điểm chính của đầu vào tiêu chuẩn rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường xuyên gặp phải trong công việc, trường học, giải trí, v.v. Có thể đối phó với hầu hết các tình huống có thể phát sinh khi đi du lịch ở một khu vực có ngôn ngữ được sử dụng. Có thể tạo ra văn bản được kết nối đơn giản về các chủ đề quen thuộc hoặc quan tâm đến cá nhân. Có thể mô tả kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và tham vọng và đưa ra lý do và giải thích ngắn gọn cho các ý kiến ​​và kế hoạch.

NGƯỜI DÙNG CƠ BẢN
A2 Có thể hiểu các câu và cách diễn đạt thường dùng liên quan đến các lĩnh vực có liên quan trực tiếp nhất (ví dụ: thông tin cá nhân và gia đình rất cơ bản, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm). Có thể giao tiếp trong những công việc đơn giản và hằng ngày đòi hỏi sự trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc và thường ngày. Có thể mô tả bằng những thuật ngữ đơn giản các khía cạnh về nền tảng của anh ấy / cô ấy, môi trường ngay lập tức và các vấn đề trong các lĩnh vực cần thiết ngay lập tức.
A1 Có thể hiểu và sử dụng các cách diễn đạt quen thuộc hằng ngày và các cụm từ rất cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu của một loại cụ thể. Có thể giới thiệu về bản thân anh ấy / cô ấy và những người khác và có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết cá nhân như nơi anh ấy / cô ấy sống, những người anh ấy / cô ấy biết và những thứ anh ấy / cô ấy có. Có thể tương tác một cách đơn giản với điều kiện người kia nói chậm và rõ ràng và sẵn sàng giúp đỡ.

 
 

MỨC THANG ĐIỂM TIẾNG ANH AN TOÀN – SELT

 

CEFR Level Type Cấp SELT Điểm tối thiểu
A1 2-facet IELTS SELT Consortium
IELTS Life Skills – A1 Speaking & Listening
Pass
A1 2-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT A1 (Speaking & Listening)
60/100
A1 2-facet Pearson
PTE Home A1
Pass
A1 2-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI A1 (2 component)
Pass
A2 2-facet IELTS SELT Consortium
IELTS Life Skills – A2 Speaking and Listening
Pass
A2 2-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT A2 (Speaking & Listening)
60/100
A2 2-facet Pearson
PTE Home A2
Pass
A2 2-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI A2 (2 component)
Pass
B1 2-facet IELTS SELT Consortium
IELTS Life Skills – B1 Speaking & Listening
Pass
B1 4-facet LanguageCert
LanguageCert Academic SELT
Listening: 40; Speaking: 40; Reading: 40; Writing: 40
B1 4-facet LanguageCert
LanguageCert General SELT
Listening: 40; Speaking: 40; Reading: 40; Writing: 40
B1 2-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT B1 (Speaking & Listening)
60/100
B1 2-facet Pearson
PTE Home B1
Pass
B1 2-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI B1 (2 component)
Pass
B1 4-facet IELTS SELT Consortium
IELTS for UKVI
Listening: 4.0; Speaking: 4.0; Reading: 4.0; Writing: 4.0
B1 4-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT B1 (Listening, Reading, Writing, Speaking)
Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50
B1 4-facet Pearson
PTE Academic UKVI
Listening: 43; Reading: 43; Writing: 43; Speaking: 43
B1 4-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI B1 (4 component)
Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass
B2 4-facet IELTS SELT Consortium
IELTS for UKVI
Listening: 5.5; Speaking: 5.5; Reading: 5.5; Writing: 5.5
B2 4-facet LanguageCert
LanguageCert Academic SELT
Listening: 60; Speaking: 60; Reading: 60; Writing: 60
B2 4-facet LanguageCert
LanguageCert General SELT
Listening: 60; Speaking: 60; Reading: 60; Writing: 60
B2 4-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing, Speaking)
Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50
B2 4-facet Pearson
PTE Academic UKVI
Listening: 59; Reading: 59; Writing: 59; Speaking: 59
B2 4-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI B2 (4 component)
Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass
C1 4-facet IELTS SELT Consortium
IELTS for UKVI
Listening: 7.0; Speaking: 7.0; Reading: 7.0; Writing: 7.0
C1 4-facet LanguageCert
LanguageCert Academic SELT
Listening: 75; Speaking: 75; Reading: 75; Writing: 75
C1 4-facet LanguageCert
LanguageCert General SELT
Listening: 75; Speaking: 75; Reading: 75; Writing: 75
C1 4-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking)
Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50
C1 4-facet Pearson
PTE Academic UKVI
Listening: 76; Reading: 76; Writing: 76; Speaking: 76
C1 4-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI C1 (4 component)
Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
C2 4-facet IELTS SELT Consortium
IELTS for UKVI
Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
C2 4-facet LanguageCert
LanguageCert International ESOL SELT C2 (Listening, Reading, Writing, Speaking)
Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
C2 4-facet LanguageCert
LanguageCert Academic SELT
Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
C2 4-facet Pearson
PTE Academic UKVI
Listening: 85; Reading: 85; Writing: 85; Speaking: 85
C2 4-facet PSI Service (UK) Ltd
Skills for English UKVI C2 (4 component)
Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass

 

Tags: Định cư Anh Quốc, innovator visa, làm việc tại anh, Mức thang điểm tiếng anh, skilled visa, sống tại anh, yêu cầu tiếng anh khi định cư Anh Quốc

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan