Thẻ: Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – EU

EVFTA – trong thách thức có cơ hội
EVFTA – trong thách thức có cơ hội

Covid-19 diễn biến phức tạp khiến EVFTA (Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – EU) là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn với doanh nhân Việt. Đừng lo lắng! Thẻ xanh Hy Lạp chính là “kim bài miễn tử” biến mọi thách thức thành cơ hội đầu tư vào “bức tường thành thương mại” châu Âu. Cơ hội và thách...
Đọc Thêm