Thẻ: Đầu tư quốc tịch qua Quỹ Quốc gia

Đầu tư quốc tịch các nước vùng Caribbean
Đầu tư quốc tịch các nước vùng Caribbean

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các chương trình đầu tư quốc tịch Caribbean bởi sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội và những đặc quyền hấp dẫn của hộ chiếu… Bên cạnh đó, các quốc gia này yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu ở mức thấp, không yêu cầu đương đơn phải cư trú tại...
Đọc Thêm