Thẻ: công ty di trú và quốc tịch

Vanuatu ra mắt gói đầu tư trái phiếu bằng AUD nhận quốc tịch CBI 2023
Vanuatu ra mắt gói đầu tư trái phiếu bằng AUD nhận quốc tịch CBI 2023

Ngày 27/3/2023, Theo công báo của chính phủ Vanuatu công bố: người nộp đơn từ bây giờ sẽ có cơ hội nộp đơn xin quốc tịch Vanuatu trên cơ sở đầu tư trái phiếu chính phủ theo lệnh quy định tùy trọn số 44 của 2023. Đầu tư trái phiếu tối thiểu từ 150.000 AUD – 180.000 AUD ($100.500 – $120.600 mệnh giá hiện tại)...
Đọc Thêm

Luật Quốc tịch Montenegro
Luật Quốc tịch Montenegro

Luật Quốc tịch Montenegro (“Công báo Montenegro”, số 13/08) quy định cách thức và điều kiện để có được và mất quốc tịch Montenegro. LUẬT NHẬN QUỐC TỊCH MONTENEGRO Sẽ được thực thi với 4 trường hợp: 1. Nguồn gốc; 2. Sinh ra trên lãnh thổ Montenegro; 3. Thừa nhận. 4. Các điều ước và thỏa thuận quốc tế.   Quốc...
Đọc Thêm