Thẻ: câu hỏi về quốc tịch

Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch Antigua và Barbuda
Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch Antigua và Barbuda

Ai có thể đăng ký chương trình đầu tư theo quốc tịch Antigua và Barbuda? Bất kỳ ai trên 18 tuổi, đáp ứng các yêu cầu đều đủ điều kiện đăng ký chương trình Đầu tư theo Quốc tịch Antigua và Barbuda. Những lợi ích chính của việc nộp đơn xin Quốc tịch Antigua và Barbuda là gì? Hiện tại, không có sự hiện diện tối...
Đọc Thêm