Thẻ: các trường đại học

Một số câu hỏi và trả lời về giáo dục ở HY LẠP
Một số câu hỏi và trả lời về giáo dục ở HY LẠP

1. Hy Lạp có bao nhiêu trường đại học? Chỉ phân bố ở Athens? Chỉ có hơn 20 trường đại học công lập ở Hy Lạp, trải đều khắp cả nước. 2. Có phải tất cả các trường đại học ở Hy Lạp đều giảng dạy bằng tiếng Hy Lạp? Mặc dù giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Hy Lạp, nhưng một số chương trình học chuyên...
Đọc Thêm