Thẻ: Tìm hiểu về nước Anh

Tìm hiểu thành phố Leeds của Anh Quốc
Tìm hiểu thành phố Leeds của Anh Quốc

Leeds là một thành phố ở West Yorkshire nằm ở phía bắc của nước Anh, là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu thời Victoria. Là thành phố giàu văn hóa và di sản: cung cấp các điểm tham quan trải nghiệm du lịch vô song từ Royal Armouries đến Gardens of Tropical World tuyệt đẹp; ngôi nhà Harewood House trang nghiêm đẹp...
Đọc Thêm