Thẻ: Tiểu bang Anh quốc

Khám pháp con người và đất nước Anh
Khám pháp con người và đất nước Anh

Anh là một phần của Vương quốc Anh, không có chính phủ độc lập của riêng mình. Bởi vì điều này, về mặt kỹ thuật, nó không có một thành phố thủ đô. Tuy nhiên, London là thành phố lớn nhất ở Anh và thường được gọi là thành phố thủ đô của Anh cũng là thủ đô của Vương Quốc Anh. London nằm ở đông nam nước...
Đọc Thêm