Thẻ: Các quốc gia của UK

Các tiểu bang và thành phố của Vương Quốc Anh
Các tiểu bang và thành phố của Vương Quốc Anh

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) là tên chính thức của Vương quốc Anh (UK) kể từ Đạo luật Danh hiệu Hoàng gia và Nghị viện vào ngày 12/4/1927. Vương quốc Anh là một chế độ quân chủ liên tục được hình thành bởi sự hợp nhất của các Vương quốc Anh và Ireland...
Đọc Thêm