Thẻ: Visa việc làm Anh quốc

Định cư UK qua thị thực y tế & chăm sóc – Health and Care Worker Visa
Định cư UK qua thị thực y tế & chăm sóc – Health and Care Worker Visa

Thị thực Nhân viên Y tế và Chăm sóc (Health and Care Worker visa) cho phép người nước ngoài có chuyên môn y tế đến hoặc ở lại Vương Quốc Anh để làm công việc đủ điều kiện với NHS (National Health Service – Dịch vụ y tế quốc gia) hoặc chăm sóc xã hội dành cho người lớn. Chủ lao động của bạn phải đảm bảo...
Đọc Thêm

UK Skilled worker Visa -Định cư Anh Quốc diện việc làm tay nghề cao
UK Skilled worker Visa -Định cư Anh Quốc diện việc làm tay nghề cao

ĐIỀU KIỆN: Để đủ điều kiện cho thị thực Công nhân lành nghề, bạn phải có những điều kiện sau: –  Làm việc cho một công ty sử dụng lao động ở Vương quốc Anh đã được Bộ Nội vụ chấp thuận. – Có “giấy chứng nhận” từ chủ lao động của bạn với thông tin về vai trò mà bạn đã được giao ở...
Đọc Thêm