Thẻ: Thị thực UK

UK Skilled worker Visa -Định cư Anh Quốc diện việc làm tay nghề cao
UK Skilled worker Visa -Định cư Anh Quốc diện việc làm tay nghề cao

ĐIỀU KIỆN: Để đủ điều kiện cho thị thực Công nhân lành nghề, bạn phải có những điều kiện sau: –  Làm việc cho một công ty sử dụng lao động ở Vương quốc Anh đã được Bộ Nội vụ chấp thuận. – Có “giấy chứng nhận” từ chủ lao động của bạn với thông tin về vai trò mà bạn đã được giao ở...
Đọc Thêm