Thuế thu nhập và luật thuế của Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 7/9/2019 đã công bố kế hoạch cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp, đồng thời cam kết thúc đẩy cải cách nhằm thuyết phục các chủ nợ nới lỏng mục tiêu tài chính của nước này từ năm 2021.

Giảm thuế doanh nghiệp từ mức 28% như hiện nay xuống 24% vào năm 2020 và thuế cổ tức cũng được giảm một nửa. Ông Mitsotakis cho biết những quy định về người được miễn thuế thu nhập vẫn sẽ được giữ nguyên, đồng thời cam kết sẽ giảm thuế từ 22% xuống 9% đối với nhóm có thu nhập trên 10.000 euro/năm (khoảng 11.027 USD/năm).

Từ ngày 1/7/2020, đóng góp an sinh xã hội của những người làm việc toàn thời gian cũng sẽ được giảm dần cho tới năm 2023.

Nhằm thúc đẩy lĩnh vực bất động sản Hy Lạp vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế nước này, Thủ tướng Mitsotakis cam kết sẽ miễn thuế giá trị gia tăng trong 3 năm đối với các công trình xây dựng mới, đồng thời bỏ thuế thặng dư vốn trên doanh số bán bất động sản. Nếu được nới lỏng mục tiêu tài chính, Athens có thể thực hiện cắt giảm thuế và tăng chi tiêu công nhằm thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế vốn đã giảm 25% trong suốt cuộc khủng hoảng nợ kéo dài.

Thuế suất thuế thu nhập của Hy Lạp

Thuế Hy Lạp Hiện nay Trước Cao nhất Thấp nhất Đơn vị
Mức thuế doanh nghiệp 28,00 29,00 49,00 20,00 %
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân 45,00 45,00 45,00 40,00 %
Thuế suất bán hàng 24,00 24,00 24,00 18,00 %
Tỷ lệ an sinh xã hội 41,06 41,06 44.10 29,05 %
Tỷ lệ an sinh xã hội cho các công ty 25,06 25,06 28,10 18,80 %
Tỷ lệ an sinh xã hội cho nhân viên 16,00 16,00 16,50 10,25 %

 Thuế doanh nghiệp Hy Lạp

 • Các tập đoàn ở Hy Lạp bị đánh thuế vào thu nhập của họ ở Hy Lạp và từ nước ngoài.
  Các công ty nước ngoài ở Hy Lạp chỉ bị đánh thuế vào thu nhập được tạo ra ở Hy Lạp.
 • Năm 2019, thuế suất tiêu chuẩn của thuế doanh nghiệp ở Hy Lạp là 28%
  các tập đoàn tài chính phải trả 29%.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân Hy Lạp 2019

Thuế % Cơ sở Thuế (EURO)
22 1-20.000
29 20.001-30.000
37 30.001-40.000
45 40.001 trở lên

 Ngày báo cáo và thanh toán của Hy Lạp

 • Năm tính thuế Hy Lạp là năm kết thúc vào ngày 31/12
 • Các khoản thanh toán trước thuế được thực hiện theo quy định:
 • 1 Cá nhân: có thu nhập chỉ từ tiền lương không bắt buộc phải khai thuế hàng năm. Người sử dụng lao động khấu trừ thuế từ nhân viên và chuyển nó cho cơ quan thuế mỗi tháng.
 • Việc hoàn trả phải được nộp trước ngày 2 tháng 3 sau khi kết thúc năm tính thuế.
 • Trong suốt năm, công ty phải thanh toán trước ba tháng một lần. Một sự chậm trễ trong việc nộp các khoản hoàn trả vượt quá ngày quy định có thể bị phạt tiền.

Thuế của nhân viên
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ khấu trừ thuế tại nguồn từ một nhân viên và đóng góp thêm cho an sinh xã hội.

An sinh xã hội Hy Lạp

 • Đóng góp của người sử dụng lao động là 25,06% tiền lương. Đóng góp của nhân viên là 16%.
 • Một người tự làm việc tự thanh toán cho an sinh xã hội.
 • Bảo hiểm bao gồm lương hưu, thất nghiệp và bảo hiểm chăm sóc.

Hy Lạp Các khoản khấu trừ khác

Thuế phải được khấu trừ tại nguồn từ các khoản thanh toán sau đây cho người không cư trú trên cơ sở sau:

 • Cổ tức – 15%
 • Lãi suất – 15%
 • Tiền bản quyền -20%
 • Phí kỹ thuật -0% / 3%

Nhận xét:
Khấu trừ tại nguồn cho cư dân nước ngoài tuân theo Hiệp ước phòng chống thuế kép.


Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


  Bài viết Liên Quan