Tin tức - định cư Anh Quốc

Quốc tịch Anh Quốc cho người nước ngoài
Quốc tịch Anh Quốc cho người nước ngoài

Chương trình Định cư Vương quốc Anh từ Chính phủ 1. Tier 1: Định cư Anh Quốc Nhà Đầu Tư – Gói này được thiết kế cho các cá nhân có giá trị thu nhập cao muốn đầu tư vào các doanh nghiệp ở...
Xem thêm

Định cư Anh Quốc – Hướng dẫn Xét nghiệm bệnh lao ở Việt Nam
Định cư Anh Quốc – Hướng dẫn Xét nghiệm bệnh lao ở Việt Nam

Bạn phải xét nghiệm bệnh lao nếu đến Vương quốc Anh hơn 6 tháng và là cư dân Việt Nam. Kết quả xet nghiệm của bạn phải từ một phòng khám được Bộ Nội vụ phê duyệt. Các phòng khám được phê...
Xem thêm

Bảng các mức tham chiếu tiếng anh
Bảng các mức tham chiếu tiếng anh

NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP C2 Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu như mọi thứ đã nghe hoặc đã đọc. Có thể tóm tắt thông tin từ các nguồn nói và viết khác nhau, xây dựng lại các lập luận và tài...
Xem thêm