Thẻ: yêu cầu định cư Hy Lạp

Nộp hồ sơ di trú không cần xuất cảnh – Định cư Hy Lạp
Nộp hồ sơ di trú không cần xuất cảnh – Định cư Hy Lạp

ĐỊNH CƯ HY LẠP: NỘP HỒ SƠ DI TRÚ KHÔNG CẦN XUẤT CẢNH Chính phủ Hy Lạp đã chính thức thông qua dự luật đơn giản hóa quy trình định cư Hy Lạp. Từ ngày 23/12/2020, nhà đầu tư được phép nộp hồ sơ định cư Hy Lạp mà không cần xuất cảnh.  Điều 155-156 của dự luật mới là nội dung sửa đổi các điều khoản trong...
Đọc Thêm