Thẻ: Visa Mỹ

Điều kiện định cư tại Mỹ L1, L2
Điều kiện định cư tại Mỹ L1, L2

Visa L-1A được thiết kế để các công ty đa quốc gia cử các cán bộ điều hành hoặc quản lý của công ty tới các chi nhánh, công ty con, công ty mẹ hoặc công ty liên kết tại Hoa Kỳ nhận các chức vụ quản lý cấp cao. Các công ty mới tại Hoa kỳ lần đầu xin cấp Visa L-1A có thể được cấp trong thời hạn 1 năm. Các...
Đọc Thêm

Nhận quốc tịch Grenada có ngay Visa E-2 vào Mỹ
Nhận quốc tịch Grenada có ngay Visa E-2 vào Mỹ

Chính phủ Mỹ cung cấp cho các nhà đầu tư là công dân của các quốc gia có ký kết Hiện định song phương với Mỹ khi các công dân đó đầu tư vào một doanh nghiệp hoặc một cơ sở hoạt động kinh doanh trên đất nước Mỹ qua Thị thực E-2 (Visa E-2). Do đó, nhà đầu tư Việt nếu muốn tham gia vào chương trình thị thực...
Đọc Thêm