Thẻ: Visa lao động Anh

Thị thực lao động thời vụ tại Anh Quốc – Seasonal Worker visa
Thị thực lao động thời vụ tại Anh Quốc – Seasonal Worker visa

Điều kiện để bạn có thể xin Visa lao động thời vụ Anh Quốc, bạn trên 18 tuổi đủ khả năng chăm sóc bản thân tại UK và cần phải có chứng nhận tài trợ từ nhà tài trợ về công việc của bạn tại Vương Quốc Anh.   THỊ THỰC LAO ĐỘNG THỜI VỤ VƯƠNG QUỐC ANH   1. Yêu cầu công việc Công việc: Thị thực...
Đọc Thêm

Định cư UK qua thị thực y tế & chăm sóc – Health and Care Worker Visa
Định cư UK qua thị thực y tế & chăm sóc – Health and Care Worker Visa

Thị thực Nhân viên Y tế và Chăm sóc (Health and Care Worker visa) cho phép người nước ngoài có chuyên môn y tế đến hoặc ở lại Vương Quốc Anh để làm công việc đủ điều kiện với NHS (National Health Service – Dịch vụ y tế quốc gia) hoặc chăm sóc xã hội dành cho người lớn. Chủ lao động của bạn phải đảm bảo...
Đọc Thêm