Thẻ: Visa ew3 Mỹ

Chương trình định cư Mỹ diện EW3 – Lao động phổ thông Hoa Kỳ
Chương trình định cư Mỹ diện EW3 – Lao động phổ thông Hoa Kỳ

Diện EW3 Mỹ là diện lao động phổ thông cho phép người đứng đơn mang theo vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi chưa kết hôn đi cùng. EW3 không đòi hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm (yêu cầu thời gian đào tạo hoặc kinh nghiệm ít hơn 2 năm), mà không phải công việc tạm thời hoặc theo mùa vụ. Để có được visa EW3 cho người...
Đọc Thêm