Thẻ: Thị thực

Sự khác biệt giữa hộ chiếu và thị thực
Sự khác biệt giữa hộ chiếu và thị thực

Sự khác biệt giữa hộ chiếu và thị thực Nhiều người cho rằng visa và hộ chiếu là giống nhau, nhưng đây là hai loại giấy tờ riêng biệt bắt buộc phải có khi mọi người đi du lịch quốc tế. Một số quốc gia có thỏa thuận thị thực cho phép công dân của họ đi du lịch miễn thị thực, nhưng bất kỳ ai đi du lịch...
Đọc Thêm