Thẻ: Thị thực phụ huynh

Xin thị thực phụ huynh có con du học tại Anh Quốc
Xin thị thực phụ huynh có con du học tại Anh Quốc

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực Phụ huynh khi con bạn có hoặc đang nộp đơn xin thị thực du học trẻ em. Hoặc nếu họ hiện đang có thị thực Tier 4 (Trẻ em). Con bạn phải ở độ tuổi từ 4 đến 11 khi bạn nộp đơn và đang theo học một trường độc lập ở Vương quốc Anh. Bạn cần đáp ứng: – Bạn là phụ huynh...
Đọc Thêm