Thẻ: Tax West Europe

Chế độ thuế đặc biệt: Cách sống ở Hy Lạp và trả thuế suất một chữ số
Chế độ thuế đặc biệt: Cách sống ở Hy Lạp và trả thuế suất một chữ số

11 Chế độ đặc biệt cho: Làm thế nào để bạn hoặc khách hàng của bạn có thể trả thuế suất một cách hợp pháp một chữ số và sống ở tám quốc gia Tây Âu có thuế cao. Báo cáo dành cho những người bị thu hút bởi Tây Âu vì phong cách sống của nó nhưng không muốn cư trú toàn thời gian ở đó do mức thuế cao. Báo...
Đọc Thêm