Thẻ: skilled visa

Bảng các mức tham chiếu tiếng anh
Bảng các mức tham chiếu tiếng anh

Bạn cần phải chứng minh kiến thức của mình về ngôn ngữ tiếng Anh khi nộp đơn để định cư và làm việc hay mở doanh nghiệp tại Anh, trừ khi bạn đã làm điều này trong đơn xin thị thực thành công trước đó. Mỗi một chương trình làm định cư sẽ yêu cầu các kỹ năng: đọc, viết, nói, hiểu với trình độ khác nhau...
Đọc Thêm