Thẻ: quỹ kinh tế EDF Dominica

Đầu tư quốc tịch Dominia vào quỹ kinh tế quốc gia EDF
Đầu tư quốc tịch Dominia vào quỹ kinh tế quốc gia EDF

Giới thiệu về Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) là một chương trình của Chính phủ Dominica hỗ trợ các sáng kiến ​​kinh tế xã hội với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển quốc gia. Điều này được thiết lập thông qua Chương trình Đầu tư Quốc tịch của đất nước , như một thành phần...
Đọc Thêm