Thẻ: Quy chế cấp hộ chiếu

Quốc gia Montenegro – Pháp lý về việc cấp hộ chiếu
Quốc gia Montenegro – Pháp lý về việc cấp hộ chiếu

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU MONTENEGRO Điều 1 Quy chế này quy định chi tiết về việc cấp hộ chiếu. Điều 2 Công dân Montenegro phải nộp đơn xin cấp hộ chiếu (sau đây gọi là “Đơn”) cho các đơn vị tổ chức của Bộ Nội vụ và Hành chính Công nơi họ cư trú và/hoặc các cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự...
Đọc Thêm