Thẻ: Quốc tịch Vanuatu 2023

Thông báo mới nhất cho người quan tâm quốc tịch Vanuatu 2023
Thông báo mới nhất cho người quan tâm quốc tịch Vanuatu 2023

Chính phủ Vanuatu, thông qua Ủy ban Quốc tịch và Văn phòng Quốc tịch, muốn thông báo cho tất cả các Đại lý được chỉ định và những người quan tâm đến các Chương trình nhập tịch sau đây của mình: Chương trình quyền công dân qua đóng góp Chương trình hỗ trợ phát triển quyền công dân danh dự. Quyền công dân qua...
Đọc Thêm