Thẻ: Quốc tịch Genada

Cảnh báo: người mua Bất động sản CBI Grenada giảm giá bất hợp pháp
Cảnh báo: người mua Bất động sản CBI Grenada giảm giá bất hợp pháp

Cảnh báo: người mua Bất động sản CBI Grenada giảm giá bất hợp pháp sẽ mất quyền công dân Hôm qua, Ủy ban Đầu tư Quốc tịch Grenada (CIC) đã ban hành một bản ghi mới, trong đó một lần nữa nhắc nhở các bên liên quan của chương trình rằng các dịch vụ chiết khấu dưới hình thức giảm giá hoặc mua lại cổ phần của...
Đọc Thêm