Thẻ: Quan hệ Hoa Kỳ

QUAN HỆ HOA KỲ – VANUATU
QUAN HỆ HOA KỲ – VANUATU

Thông tin thêm về Vanuatu có trên trang quốc gia Vanuatu , từ các ấn phẩm khác của Bộ Ngoại giao và từ các nguồn khác được liệt kê ở cuối tờ thông tin này. Hoa Kỳ và Cộng hòa Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1986, 6 năm sau khi Vanuatu độc lập khỏi Pháp và Vương quốc Anh. Vanuatu, thường được biết đến...
Đọc Thêm