Thẻ: Những nước đa quốc tịch

Những quốc gia chấp nhận đa quốc tịch hay 1 quốc tịch năm 2021
Những quốc gia chấp nhận đa quốc tịch hay 1 quốc tịch năm 2021

Ngày nay ngày càng có nhiều quốc gia cho phép hai quốc tịch để thu hút người đến nhập cư, cũng có một số quốc gia đang bắt đầu chú ý tới các công dân mang nhiều quốc tịch của họ nhằm hạn chế. Và, dĩ nhiên, có những quốc gia mà quốc tịch kép bị nghiêm cấm. Vì thế nếu có ý định nhập cư ở một quốc gia...
Đọc Thêm