Thẻ: Những câu hỏi về Hy Lạp

Những câu hỏi thường gặp về Golden visa Hy Lạp (Phần 2)
Những câu hỏi thường gặp về Golden visa Hy Lạp (Phần 2)

MỘT VÀI YÊU CẦU KHI PHỎNG VẤN XIN CẤP QUỐC TỊCH: 1/ Nói được tiếng Hy Lạp, đủ để thực hiện các nghĩa vụ như một công dân Hy Lạp 2/ Tham gia các hoạt động kinh tế và xã hội. Ví dụ: – Kiểm tra sự hiểu biết của người nộp đơn về lịch sử Hy Lạp, tham gia các hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội...
Đọc Thêm