Thẻ: mua bất động sản lấy quốc tịch

Lấy quốc tịch Dominica qua đầu tư bất động sản
Lấy quốc tịch Dominica qua đầu tư bất động sản

Các lựa chọn đầu tư bất động sản Dominica Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Dominica theo lựa chọn bất động sản của chương trình Quốc tịch theo Đầu tư, bạn phải mua bất động sản được ủy quyền trị giá ít nhất 200.000 USD. Bất động sản phải được giữ trong ba năm kể từ ngày bạn được cấp...
Đọc Thêm