Thẻ: Lợi ích đầu tư

Lợi ích sở hữu quốc tịch Dominica
Lợi ích sở hữu quốc tịch Dominica

Quyền công dân theo đầu tư và lợi ích hai quốc tịch Nộp đơn xin quốc tịch bằng cách đầu tư vào Dominica đã trở nên ngày càng phổ biến trong vài năm qua, và điều này không có gì ngạc nhiên. Có rất nhiều lợi ích đối với hai quốc tịch, trong đó Dominica là một nơi đặc biệt hấp dẫn để giữ quốc tịch thứ...
Đọc Thêm