Thẻ: innovator visa

Bảng các mức tham chiếu tiếng anh
Bảng các mức tham chiếu tiếng anh

NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP C2 Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu như mọi thứ đã nghe hoặc đã đọc. Có thể tóm tắt thông tin từ các nguồn nói và viết khác nhau, xây dựng lại các lập luận và tài khoản trong một trình bày mạch lạc. Có thể diễn đạt anh / cô ấy một cách tự nhiên, rất trôi chảy và chính xác,...
Đọc Thêm