Thẻ: Golden Visa Bồ Đào Nha

Luật nhập tịch Bồ Đào Nha sửa đổi thời gian chỉ còn 5 năm nhận hộ chiếu
Luật nhập tịch Bồ Đào Nha sửa đổi thời gian chỉ còn 5 năm nhận hộ chiếu

Ngày 5/1/2024, quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua những thay đổi đối với luật quốc tịch của đất nước cho phép cư dân bắt đầu đếm 5 năm của họ để trở thành công dân kể từ ngày họ nộp đơn xin cư trú, thay vì kể từ ngày họ nhận được sự chấp thuận. Điều này có thể có nghĩa là tiết kiệm vài năm thời...
Đọc Thêm