Thẻ: Golden visa 2023

36 thành phố tăng mức đầu tư Bất động sản được cấp Golden Visa Hy Lạp 2023
36 thành phố tăng mức đầu tư Bất động sản được cấp Golden Visa Hy Lạp 2023

Đã ba tháng kể từ khi Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố rằng số tiền đầu tư tối thiểu cho các lựa chọn đầu tư bất động sản của thị thực vàng sẽ tăng từ 250.000 EUR lên 500.000 EUR. Tuy nhiên, hai tuần sau, Alexander Varnavas của Luật Varnavas đã có thể tiết lộ rằng, theo Bộ Phát triển, mức tối thiểu...
Đọc Thêm