Thẻ: Giá căn hộ ở Athen

Giá căn hộ ATHENS tăng 5.6% trong quý III 2020
Giá căn hộ ATHENS tăng 5.6% trong quý III 2020

Báo cáo dữ liệu quý III với khoảng thời gian tham khảo tính đến cuối tháng 10 năm 2020.   Chỉ số giá bất động sản nhà ở của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp dựa trên những dữ liệu chi tiết được phân tích và báo cáo về thị trường bất động sản bởi tất cả các tổ chức tín dụng hoạt động tại Hy Lạp từ...
Đọc Thêm