Thẻ: du học sinh viên

Tiền bạn cần du học trẻ em tại Anh Quốc
Tiền bạn cần du học trẻ em tại Anh Quốc

Nếu bạn đến Vương quốc Anh, bạn sẽ cần chứng minh bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào ở Vương quốc Anh. Những gì bạn cần thể hiện tùy thuộc vào lộ trình bạn đang ứng tuyển và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nhưng đối với các bé đến Vương Quốc Anh để du học trong nền...
Đọc Thêm