Thẻ: Điều kiện mua nhà

Các BĐS Hy Lạp đủ điều kiện làm chương trình định cư: 250k euro
Các BĐS Hy Lạp đủ điều kiện làm chương trình định cư: 250k euro

Chỉ cần mua BĐS với giá trị 250.000 euro là đủ điều kiện làm chương trình định cư cùng cả gia đình gồm 3 thế hệ (cha mẹ, vợ chồng, con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn) sang sinh sống, học tập tại Hy Lạp và được cấp thẻ Golden Visa đi lại tư do 26 nước Châu Âu thuộc khối Schengen, được hưởng các quyền an sinh...
Đọc Thêm