Thẻ: điều kiện làm hộ chiếu

Quỹ chuyển đổi quốc gia (LSNG) – Quốc tịch Grenada
Quỹ chuyển đổi quốc gia (LSNG) – Quốc tịch Grenada

Quỹ Chuyển đổi Quốc gia (NTF) được thành lập vào năm 2013 như một phương tiện để chuyển đổi nền kinh tế Grenada thành một nền kinh tế thịnh vượng và độc lập hơn bao giờ hết. NTF tài trợ cho các dự án khác nhau ở Grenada vì lợi ích của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm du lịch, nông nghiệp và năng lượng thay...
Đọc Thêm